Yozgat Bozok Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

facebook twitter youtube

İLGİLİ YASALAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenlemeler

Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat
(Her birine ulaşmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat
Link olanlar sitede mevcuttur)
 
KANUNLAR
 
• 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 571 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
• 572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname


Kanunlar İndirmek İçin Buraya Tıklayınız


 
YÖNETMELİKLER
 
• Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
• Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
• Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
• Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
• Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
• Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
• İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 
 
GENELGELER
 
• Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
•   2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi

 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:11.06.2009
Resmi Gazete Sayısı:27255
BEŞİNCİ KISIM

Özellik Arzeden Faaliyetler

Tarifeli Taşımalar, Terminal İşletmeciliği ve Uluslararası Taşımalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Ücret Tarifeleri
Madde 57
 (11) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 60 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.